| Práca, profesia, kariéra, zamestnanie, job a štúdium v EÚ, zahraničí!

  práca, ponuka práce, zamestnanie, práca v zahraničí, brigády, voľné pracovné miesta, pracovné ponuky, ponuky práce  

Zarábajte s INVIA.SK | Inzercia | Obchodné podmienky | Cenník | Kontakt | Zarábajte s Pelikan.sk

Reklama u nás, oplatí sa!

práca, brigáda, profesia

Požiarnik Kuchár / Kuchárka Lekár / Lekárka Inžinierka / Inžinierka

Ako sa uplatniť za hranicami.

Je dobré vedieť, že keď si hľadáte prácu v zahraničí, máte rovnaké práva ako štátni príslušníci hostiteľskej krajiny. Týka sa to prístupu k práci (s výnimkou určitých pracovných miest vo verejnom sektore) a dokonca aj finančnej podpory na hľadanie zamestnania. Na poskytnutie niektorých druhov finančnej podpory na hľadanie zamestnania sa však môže vyžadovať, aby ste už mali vytvorenú skutočnú väzbu s miestnym trhom práce.

Práca v zahraničí

Ako nájsť voľné pracovné miesta
Ak ešte nie ste v krajine, v ktorej sa chcete zamestnať, informácie o voľných pracovných miestach v iných členských štátoch EÚ nájdete aj na európskom portáli pracovnej mobility EURES (Európske služby zamestnanosti): ec.europa.eu/eures

Šanca pre nezamestnaných
Ak ste nezamestnaní, môžete získať pomoc pri hľadaní práce v inej krajine Európskej únie. Ak poberáte dávky v nezamestnanosti, môžete sa so svojím úradom práce dohodnúť, že vycestujete do inej krajiny EÚ, kde si budete hľadať prácu a pokračovať v poberaní týchto dávok zvyčajne tri mesiace, s možnosťou predĺženia až na 6 mesiacov. Na tento účel musíte požiadať o povolenie (pomocou formulára U2). Vo všeobecnosti musíte byť najskôr aspoň 4 týždne evidovaní na úrade práce v krajine, v ktorej ste sa stali nezamestnanými.

Formality
Na to, aby sa zabránilo prerušeniu výplaty vašich dávok, musíte v hostiteľskej krajine predložiť povolenie a zaregistrovať sa ako uchádzač o prácu na miestnom úrade práce do 7 dní od odchodu z krajiny, v ktorej ste sa stali nezamestnanými. Ak sa zaregistrujete neskôr, vaše dávky sa budú vyplácať až odo dňa registrácie. Ak sa zaregistrujete, získate aj prístup k miestnym asistenčným službám pre uchádzačov o zamestnanie a budete musieť dodržiavať povinnosti a kontrolné postupy miestnych služieb zamestnanosti v danej krajine.

Predĺženie povolenia
Ak nezískate prácu počas 3 mesiacov, na ktoré sa vzťahuje vaše povolenie, môžete požiadať o jeho predĺženie o 3 mesiace. O to však musíte požiadať pred uplynutím platnosti povolenia na úrade práce v krajine, v ktorej ste sa stali nezamestnanými, nie v hostiteľskej krajine. Ak si chcete uchovať nárok na dávky v nezamestnanosti na dlhšie obdobie, musíte sa vrátiť do krajiny, v ktorej ste sa stali nezamestnanými, a to v lehote stanovenej v povolení.

Dbajte na to, aby ste o predĺženie požiadali včas. Napríklad Joäo z Portugalska odcestoval do Maďarska a vzal si so sebou formulár U2 (predtým E 303), aby mohol počas 3 mesiacov naďalej dostávať dávky v nezamestnanosti. Rozhodol sa však zostať dlhšie Keď sa vráti do Portugalska, stratí nárok na dávky v nezamestnanosti Ak nechcete, aby sa to stalo aj vám, mali by ste požiadať svoje národné stredisko zamestnanosti o predĺženie povolenia pred uplynutím trojmesačného obdobia jeho platnosti

Aby vám uznali kvalifikáciu
Ak vaše povolanie nie je v hostiteľskej krajine regulované, môžete ho vykonávať za rovnakých podmienok ako štátni príslušníci daného štátu aj bez oficiálneho osvedčenia o uznaní kvalifikácie.

Ak je vaše povolanie v hostiteľskej krajine regulované, možno budete potrebovať úradné uznanie kvalifikácie. Ak je vaše povolanie regulované v danej krajine, ale nie vo vašej domovskej krajine, možno budete musieť preukázať, že ste ho vo svojej domovskej krajine vykonávali aspoň počas dvoch z posledných 10-tich rokov.

Cieľom Európskej únie je do roku 2020 zvýšiť mieru zamestnanosti obyvateľov vo veku 20 - 64 rokov na 75 %

Informácie o tom, aké pravidlá sa uplatňujú na vašu profesiu a kontaktné údaje národných kontaktných miest, nájdete v databáze: https://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof

Ako občan EÚ máte právo pracovať v inej krajine EÚ bez pracovného povolenia.

Pozor, úrady môžu vyžadovať overené kópie, respektíve preklad kľúčových dokumentov vašej žiadosti, napríklad osvedčení potvrdzujúcich vašu kvalifikáciu. Ak chcete vykonávať povolanie architekta, zubného lekára, lekára, pôrodnej asistentky, zdravotnej sestry, lekárnika alebo veterinára, hostiteľská krajina môže od vás žiadať osvedčenie o kvalifikácii od príslušného orgánu vo vašej krajine, v ktorom sa uvádza, že spĺňate minimálne európske požiadavky na túto profesiu.

Aj ste už v danej krajine a nemáte potrebné doklady na uznanie vzdelania so sebou, môžete sa obrátiť na národné kontaktné miesto pre uznávanie odborných kvalifikácií, ktoré vám poskytne adresu zodpovedného orgánu. Kontaktné miesto vám pomôže aj s administratívnymi formalitami, ktoré musíte splniť.

Zdroj: Nový Čas Špeciál / Slovensko a Európska únia

Články k téme:

>> Späť na úvodnú stránku

Booking.com

Animátor / Animátorka Hosteska Tenista Obchodník


 

Zarábajte s nami! | Impotencia.sk | eBooks.sk | Neplodnost.sk

tagy / značky práca v zahraničí, profesia, brigáda, robota, job, zamestnanie, miesto, štúdium, ponuky

: Spravodajstvo
: Užitočné rady
: Na čo myslieť
: Poistenie
: Pomoc v núdzi
: Publikácie
: Registrácia
: Agentúry
: Diskusia
: Preprava osôb
: Inzeráty
: Jazykové kurzy
: Cestopisy
: URL odkazy
: Štatistiky
: Vrátenie daní
: Ubytovanie
: Zľavové kupóny

Cyprus

Mallorca

Rhodos

Hurghada

Sharm El Sheikh

Jordansko

Syria

Copyright © 2000 - 2023, FreeJob.sk * Ochrana osobných údajov * Made in Slovakia

Minimálne odporúčame rozlíšenie 1024 x 768, farby True Color 32 bitov, 17" monitor.