| Práca, profesia, kariéra, zamestnanie, job a štúdium v EÚ, zahraničí!

  práca, ponuka práce, zamestnanie, práca v zahraničí, brigády, voľné pracovné miesta, pracovné ponuky, ponuky práce  

Zarábajte s INVIA.SK | Inzercia | Obchodné podmienky | Cenník | Kontakt | Zarábajte s Pelikan.sk

Reklama u nás, oplatí sa!

práca, brigáda, profesia

Požiarnik Kuchár / Kuchárka Lekár / Lekárka Inžinierka / Inžinierka

Pracuj, študuj, škoľ sa, uč sa, tvor, inovuj a cestuj v Európskej únii.

Práca v zahraničí

PRACUJ - dosiahni svoje ciele

Vstup na trh práce je náročný najmä pre mladých. EÚ poskytuje všetkým európskym občanom rozličné nástroje na zlepšenie ich pracovných príležitostí. Európsky sociálny fond (ESF) je jeden z príkladov. Ročne asi 10 miliónov ľudí využije programy umiestnenia na pracovnom trhu a odbornej prípravy, ktoré financuje ESF. Ďalším príkladom je európsky portál pracovnej mobility EURES, ktorý ponúka online prístup približne k 1 miliónu voľných pracovných miest. Tvoje prvé pracovné miesto cez EURES je program pracovnej mobility, ktorý pomáha mladým ľuďom pri hľadaní práce a zamestnávateľom pri hľadaní pracovníkov. Jeho cieľom je spájať mladých záujemcov o prácu a osoby, ktoré si želajú zmeniť zamestnanie, s ťažko obsaditeľnými voľnými miestami v celej Európe. V neposlednom rade aj sieť Enterprise Európe Network (Európska sieť podnikov) poskytuje rôznorodé služby, ktoré pomáhajú podnikateľom pri rozširovaní podnikania v Európe a za jej hranicami. Táto sieť má 600 partnerov vo vyše 50 krajinách.

Európsky sociálny fond: https://ec.europa.eu/esf
EURES: https://ec.europa.eu/eures
https://ec.europa.eu/social/yourftrsteuresjob
Enterprise Európe Network (Európska sieť podnikov): https://een.eceuropa.eu

ŠTUDUJ - rozšír svoje vedomosti

EÚ vytvorila niekoľko programov, ktorých cieľom je umožniť Európanom študovať v zahraničí. Otvorením týchto možností vám EÚ umožňuje objaviť nové krajiny a jazyky a rozšíriť si obzory. V období rokov 2014 - 2020 sa v rámci programu Erasmus+ poskytnú granty (a 450 000 stáží) pre dva milióny vysokoškolských študentov, ktorí tak dostanú šancu študovať alebo získať odborné vzdelanie v zahraničí. Študenti, ktorí plánujú absolvovať kompletný magisterský študijný program v zahraničí, budú môcť využiť program úverovej záruky poskytovaný vnútroštátnymi bankami alebo agentúrami zameranými na študentské pôžičky, ktoré vyberie Európska investičná banka.

Erasmus+ (vysokoškolské vzdelávanie): https://ec.europa.eu/education

ŠKOĽ SA - posilni si zručnosti

EÚ ponúka širokú škálu príležitostí, ktoré vám umožňujú získať odborné vzdelanie podľa vašich predstáv a v súlade s potrebami hospodárstva. Európsky sociálny fond je hlavným nástrojom na podporu pracovných miest. Pomáha ľudom získať lepšiu prácu a zabezpečuje spravodlivejšie pracovné podmienky pre všetkých občanov EÚ. Zameriava sa na investovanie do ľudského kapitálu Európy - inými slovami, na jej pracovníkov, mladých ľudia na všetkých, ktorí si hľadajú zamestnanie. Erasmus* ponúka širokú škálu možností pre študentov, učňov, čerstvých absolventov, pedagogických pracovníkov a učiteľov. V rámci programu Erasmus+ sa v období rokov 2014 - 2020 udelia granty na štúdium, odbornú prípravu alebo prácu v zahraničí 650 000 študentom odborných škôl a učňom.

Európsky sociálny fond: https://ec.europa.eu/esf
Erasmus+ (odborné vzdelávanie a príprava): https://ec.europa.eu/education/opportunities/vocational/index_en.htm
Erasmus pre mladých podnikateľov: www.erasmus-entrepreneurs.eu

UČ SA - podeľ sa o skúsenosti

EÚ podporuje vzdelávaciu mobilitu, pretože je jedným z prvkov európskej identity a možnosťou pre všetkých mladých ľudí v Európe. Pomáha súčasným aj budúcim generáciám čeliť novým výzvam, cítiť sa viac ako Európania a navzájom spolupracovať. Vďaka programu Erasmus+ dostane viac ako 500 000 mladých ľudí možnosť zapojiť sa do výmenných programov pre mladých. Erasmus+ podporuje aj partnerstvá medzi školami, ktoré môžu viesť k výmenným pobytom pre učiteľov, žiakov alebo celé triedy.

Erasmus+ (mládež): https://ec.europa.eu/youth/programme/mobility/index_en.htm
Erasmus+ (školy): https://ec.europa.eu/education/opportunities/school/institutions_en.htm

TVOR - spln svoje sny

Európsky nástroj mikrofinancovania Progress bol zriadený v roku 2010 s cieľom poskytnúť pomoc inštitúciám mikrofinancovania v EÚ, aby mohli zvýšiť poskytovanie pôžičiek nezávislým podnikateľom a podnikom maximálne s 10 zamestnancami. To bude znamenať približne 45 000 pôžičiek do 25 000 EUR pre mladých Európanov (a pre ďalších príjemcov s obmedzeným prístupom na tradičný úverový trh), ktorí si chcú založiť vlastný podnik. Niektorí poskytovatelia mikroúverov už zaznamenali vyšší pomer mladých klientov.

Od roku 2014 program pre zamestnanosť a sociálnu inováciu (EaSI) zoskupuje činnosti troch programov EÚ, ktoré boli predtým riadené osobitne: Progress, EURES a program mikrofinancovania Progress. Tretia os tohto programu nadväzuje na činnosti programu mikrofinancovania Progress a poskytuje aj financovanie na budovanie kapacít pre poskytovateľov mikrofinancovania. Program rozšíri záber príjemcov aj na sociálne podniky vrátane tých, ktoré pomáhajú mladým ľuďom nájsť si cestu k zamestnaniu. Program Erasmus pre mladých podnikateľov umožňuje novým alebo nádejným podnikateľom naučiť sa riadiť úspešný podnik prostredníctvom spolupráce so skúseným podnikateľom z inej krajiny v rámci pobytu v dĺžke do šiestich mesiacov. Pobyt financuje EÚ.

Európsky nástroj mikrofinancovania Progress: https://ec.europa.eu/epmf
Erasmus pre mladých podnikateľov: https://www.erasmus-entrepreneurs.eu
Finančné prostriedky EÚ pre malé a stredné podniky: www.access2finance.eu
Program v oblasti zamestnanosti a sociálnej inovácie (EaSI): https://ec.europa.eu/social/easi

INOVUJ - objav kariéru vo výskume

Akcie Márie Sktodowska-Curie zabezpečujú kariérny rozvoj a odborné vzdelávanie výskumníkov vo všetkých vedných odboroch prostredníctvom celosvetovej a medzisektorovej mobility. V rámci týchto akcií sa poskytujú granty výskumníkom vo všetkých fázach kariéry od doktorandov až po skúsených výskumníkov. Ide o hlavný program EÚ v oblasti odborného vzdelávania doktorandov, z ktorého sa financuje 25 000 kandidátov na titul PhD. Dopĺňa ho sieť stredísk Euraxess, ktorá pomáha výskumníkom pri sťahovaní sa z jednej krajiny do druhej, pričom poskytuje informácie a pomoc v otázkach súvisiacich s profesionálnym a každodenným životom. Európsky inovačný a technologický inštitút podporuje inováciu tak, že umožňuje vysokoškolským inštitúciám, výskumným strediskám a podnikom, aby sa spoločne zameriavali na výzvy súvisiace s energetikou, zmenami klímy či informačnou spoločnosťou. Inštitút sa vo svojich snahách zameriava na výskumníkov, podnikateľov a študentov, ktorým poskytuje príslušné zručnosti, znalosti a prístupy umožňujúce uvádzať na trh nové nápady a zakladať nové podniky.

Akcie Márie Sktodowska-Curie: https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/marie-sWodowska-curi
Euraxess: https://ec.europa.eu/euraxess
Európsky inovačný a technologický inštitút: https://eit.europa.eu

CESTUJ - vyraz do zahraničia

Občania EÚ majú právo študovať a pracovať v inom členskom štáte. Presťahovanie sa do inej krajiny je jedinečnou príležitosťou naučiť sa nový jazyk a nové zručnosti a spoznať inú kultúru. Zvýši tiež vaše šance pri hľadaní práce. Cieľom programu Erasmus+ (program EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport 2014 - 2020) je zlepšiť zručnosti a zamestnateľnosť a zmodernizovať systémy vzdelávania a odbornej prípravy.

Mládež v pohybe: https://ec.europa.eu/youthonthemove
Vaša Európa: https://ec.europa.eu/youreurope
Erasmus+: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus
Európsky portál pracovnej mobility: https://ec.europa.eu/eures
Erasmus pre mladých podnikateľov: https://www.erasmus-entrepreneurs.eu

Európe Direct je služba, ktorá vám pomôže nájsť odpovede na vaše otázky o Európskej únii.
Bezplatné telefónne číslo (*): 0080067 891011

(*) Za poskytnutie informácií sa neplatí, podobne ako za väčšinu hovorov (niektorí mobilní operátori, verejné telefónne automaty alebo hotely si však môžu účtovať poplatok).

Viac doplňujúcich informácií o Európskej únii je k dispozícii na internete. Sú dostupné cez server Európa (https://europa.eu).

Zdroj: © Európska únia, 2014, Reprodukcia povolená za predpokladu uvedenia zdroja. © Fotografia na obálke: 123RF / iStock

Články k téme:

>> Späť na úvodnú stránku

Booking.com

Animátor / Animátorka Hosteska Tenista Obchodník


 

Zarábajte s nami! | Impotencia.sk | eBooks.sk | Neplodnost.sk

tagy / značky práca v zahraničí, profesia, brigáda, robota, job, zamestnanie, miesto, štúdium, ponuky

: Spravodajstvo
: Užitočné rady
: Na čo myslieť
: Poistenie
: Pomoc v núdzi
: Publikácie
: Registrácia
: Agentúry
: Diskusia
: Preprava osôb
: Inzeráty
: Jazykové kurzy
: Cestopisy
: URL odkazy
: Štatistiky
: Vrátenie daní
: Ubytovanie
: Zľavové kupóny

Cyprus

Mallorca

Rhodos

Hurghada

Sharm El Sheikh

Jordansko

Syria

Copyright © 2000 - 2023, FreeJob.sk * Ochrana osobných údajov * Made in Slovakia

Minimálne odporúčame rozlíšenie 1024 x 768, farby True Color 32 bitov, 17" monitor.