| Práca, profesia, kariéra, zamestnanie, job a štúdium v EÚ, zahraničí!

  práca, ponuka práce, zamestnanie, práca v zahraničí, brigády, voľné pracovné miesta, pracovné ponuky, ponuky práce  

Zarábajte s INVIA.SK | Inzercia | Obchodné podmienky | Cenník | Kontakt | Zarábajte s Pelikan.sk

Reklama u nás, oplatí sa!

práca, brigáda, profesia

Požiarnik Kuchár / Kuchárka Lekár / Lekárka Inžinierka / Inžinierka

Práva cestujúcich v leteckej doprave

Odmietnutie nástupu do lietadla? Dlhé meškanie? Zrušenie letu?

Aerolínie sú zo zákona povinné informovať vás o

VAŠICH PRÁVACH A O TOM, KDE SA MÔŽETE SŤAŽOVAŤ

Odmietnutie nástupu do lietadla
Máte nárok na vyplatenie kompenzácie vo výške od 125 do 600 EUR v závislosti od preletenej vzdialenosti a dĺžky meškania pri presmerovaní letu.

Dlhé meškanie
Ak bude meškanie dlhšie než päť hodín, môžete požiadať o vrátanie peňazí za letenku, ale len v prípade, že sa rozhodnete neodletieť.

Zrušenie letu
Máte nárok na finančnú kompenzáciu okrem prípadov, keď vás letecká spoločnosť informuje o zrušení letu 14 dní pred odletom, keď bude čas odletu zmenený na čas blízky pôvodnému, alebo ak aerolínie dokážu, že zrušenie letu zapríčinili mimoriadne okolnosti.

Pomoc aerolínií
V prípade odmietnutia nástupu do lietadla, zrušenia letu alebo meškania máte podľa okolností nárok na poskytnutie pomoci (občerstvenie, komunikačné služby a podľa potreby nocľah). V prípade odmietnutia nástupu do lietadla alebo zrušenia letu si môžete vybrať, či budete pokračovať v lete alebo vám aerolínie vrátia peniaze za letenku.

Znížená pohyblivosť
Zdravotne postihnuté osoby a osoby so zníženou pohyblivosťou sú chránené pred diskrimináciou a od 26. júla 2008 sa môžu spoľahnúť, že im (za určitých podmienok) na všetkých letiskách EU bude poskytnutá náležitá pomoc.

Totožnosť aerolínií
Musíte v predstihu dostať informácie o tom, ktoré aerolínie prevádzkujú váš let. Činnosť aerolínií, ktoré boli vyhodnotené ako nebezpečné, je v Európskej únii zakázaná aíebo obmedzená. Zoznam týchto aerolínií nájdete na nasledujúcej adrese: https://air-ban.europa.eu

Zodpovednosť
Aerolínie môžu niesť zodpovednosť za škody spôsobené meškaním (do výšky ± 4 800 EUR), za poškodenie a stratu batožiny (do výšky ± 1 200 EUR) a za zranenie alebo smrť pri nehode. Aerolínie však nebudú niesť zodpovednosť v prípade, že prijali všetky rozumné opatrenia, aby predišli vzniku škôd alebo prijatie takýchto opatrení nebolo možné.

Organizované dovolenky
Poskytovatelia výletných služieb musia v súlade so zmluvnými záväzkami poskytovať presné informácie o rezervovaných dovolenkách a chrániť cestujúcich v prípade platobnej neschopnosti organizátora.
Ďalšie informácie a zoznam orgánov jednotlivých štátov zodpovedných za presadzovanie uvedených práv nájdete na adrese https://apr.europa.eu

Potrebujete viac informácií?
Zavolajte na bezplatné telefónne číslo* z celej EU počas úradných hodín (v pracovných dňoch od 9.00 do 18.30 hod. SEČ).

0080067891011

* Niektorí prevádzkovatelia mobilných sietí neumožňujú prístup k číslam začínajúcim 00800 alebo si za takéto hovory účtujú poplatky. V niektorých prípadoch môžu byť tieto hovory spoplatnené pri volaní z verejných automatov alebo hotelových telefónov.

Z územia mimo EU volajte (za štandardné sadzby):

(32-2) 299 96 96

https://apr.europa.eu
https://air-ban.europa.eu

Tento materiál je určený len na informačné účely. V sporných prípadoch sa akékoľvek právne nároky alebo žaloby musia zakladať výlučne na príslušných právnych textoch. Tieto texty sú k dispozícii v Úradnom vestníku Európskej únie.

Vydala: Európska komisia, Generálne riaditeľstvo pre energetiku a dopravu, BE-1049 Brusel.

Booking.com

Animátor / Animátorka Hosteska Tenista Obchodník


 

Zarábajte s nami! | Impotencia.sk | eBooks.sk | Neplodnost.sk

tagy / značky práca v zahraničí, profesia, brigáda, robota, job, zamestnanie, miesto, štúdium, ponuky

: Spravodajstvo
: Užitočné rady
: Na čo myslieť
: Poistenie
: Pomoc v núdzi
: Publikácie
: Registrácia
: Agentúry
: Diskusia
: Preprava osôb
: Inzeráty
: Jazykové kurzy
: Cestopisy
: URL odkazy
: Štatistiky
: Vrátenie daní
: Ubytovanie
: Zľavové kupóny

Cyprus

Mallorca

Rhodos

Hurghada

Sharm El Sheikh

Jordansko

Syria

Copyright © 2000 - 2023, FreeJob.sk * Ochrana osobných údajov * Made in Slovakia

Minimálne odporúčame rozlíšenie 1024 x 768, farby True Color 32 bitov, 17" monitor.